aktualnoŚci

zobacz więcej artykułów

25-01-2017

Projekt budowlany renowacji sekcji wojennej cmentarza parafialnego wykonany!

artykuł

W pierwszym tygodniu stycznia br. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie zaakceptował przygotowaną w grudniu 2016 r. koncepcję renowacji mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie. Obecnie istniejące tam, częściowo zniszczone, nagrobki nie mają walorów zabytkowych, ale ponieważ znajdują się na terenie cmentarza, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego, ich naprawa wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora.

Plan odnowienia części wojennej cmentarza zakłada odtworzenie mogił z zastosowaniem granitu, w formie zbliżonej do obecnie istniejącej. Zachowany zostanie zasadniczy kształt dotychczasowych krzyży i tablic inskrypcyjnych, kwater oraz układu komunikacyjnego. Funkcję komunikacyjną będzie spełniał układ chodników o nawierzchni z kostki brukowej w dwóch odcieniach. Dodatkowo zainstalowane zostanie specjalne ogrodzenie wydzielające kwaterę wojenną z całości nekropolii. Ogrodzenie będzie wykonane ze stali nierdzewnej z odlewem mosiężnym zawierającym płaskorzeźbę orła z flagą. Przewidziany jest też montaż tablicy informacyjnej, granitowej, z napisami wykonanymi w technologii metaloplastyki (mosiądz).

Projekt techniczny renowacji został wykonany z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Krasnostawianie” oraz „Narodowy Krasnystaw”. Pierwszym krokiem w tej sprawie była interpelacja złożona przez radnego „Krasnostawian” Marcina Wilkołazkiego na sesji Rady Miasta w marcu 2015 r. Przedstawienie problemu na forum Rady Miasta umożliwiło podjęcie dalszych działań, które doprowadziły do pozyskania niezbędnych na ten cel środków.

Znaczącą rolę w działaniach na rzecz odnowienia kwater poległych żołnierzy odegrał powołany przez Marcina Wilkołazkiego, Igora Stasiuka, Bartłomieja Witkowskiego oraz Wiesława Barankiewicza Społeczny Komitet Renowacji Sekcji Wojennej Cmentarza Parafialnego w Krasnymstawie. Prowadzona przez Komitet, przy wsparciu Stowarzyszenia „Krasnostawianie” oraz Stowarzyszenia „Narodowy Krasnystaw”, zbiórka pieniężna zasiliła fundusz przeznaczony na wykonanie dokumentacji technicznej pod przyszłą renowację, kwotą 1.500 zł.

- Serdecznie podziękowania należą się wszystkim osobom, które dorzuciły swoją cegiełkę. Dzięki ich wsparciu pamięć o ludziach, którzy zginęli w walce o wolność Polski i Ziemi Krasnostawskiej pozostanie niezatarta. Będzie to nasz hołd złożony poległym - podsumowuje efekty zbiórki Marcin Wilkołazki.

- Mogiły żołnierzy to świadkowie dziejów. Z takimi miejscami wiążą się wielkie wydarzenia, dzieje narodów, ale również historia pojedynczych ludzi. Opieka nad grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej to nasz obowiązek - dodaje Bartłomiej Witkowski.

Copyright Krasnostawianie 2014