aktualnoŚci

zobacz więcej artykułów

10-06-2017

Integracyjny spływ kajakowy

artykuł

W sobotę 10 czerwca br. Stowarzyszenie „Krasnostawianie” zorganizowało spływ kajakowy Izbickim Przełomem Wieprza, na odcinku Dworzyska – Krasnystaw. Choć nasza impreza miała przede wszystkim charakter integracyjny, to przy okazji chcieliśmy uwrażliwić członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych sympatyków na piękno i bogactwo przyrody związanej z rzeką Wieprz, a także pokazać wszystkim zasoby możliwe do wykorzystania w budowaniu turystyczno-rekreacyjnego potencjału miasta i okolicy.

Koryto Wieprza zachowało na trasie spływu swój naturalny, silnie meandrujący charakter. Towarzyszą mu starorzecza i zastoiska. W dnie doliny dominują ekstensywnie użytkowane łąki, które są okresowo podtapiane. Natomiast zbocza doliny, fragmentami strome, ale malownicze, są dobrze nasłonecznione i porośnięte murawami kserotermicznymi i roślinnością stepową. Obok występują zróżnicowane uprawy rolne, pola i sady. Sprawia to, że w dolinie rzeki Wieprz można znaleźć kilka zróżnicowanych siedlisk i bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Spotkać tu można bobra europejskiego i wydrę, a jeszcze częściej dostrzeżemy nie same zwierzęta, ale ślady ich bytności. Licznie występują ptaki – zarówno te związane z rzeką i obszarami podmokłymi, takie jak zimorodek, brodziec piskliwy, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kaczki. Ponadto inne ptaki związane z krajobrazem rolniczym: białe bociany, skowronki, kuropatwy, myszołowy. Wiosną z południa Europy wraca remiz, który znany jest z budowy niezwykłych, plecionych z włókien roślinnych i puchu gniazd na zwisających gałęziach. Występuje tu również dudek, ptak o ciekawym, kremowo-pomarańczowo-czarno-białym upierzeniu. Na głowie ma charakterystyczny, rozkładany czub. Liczne są wróble, sikory, jaskółki.

artykuł

Wśród starorzecza doliny Wieprza dobre warunki ma żółw błotny, jedyny rodzimy gatunek żółwia. Jest on umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze, jako gatunek zagrożony wyginięciem. Nad wodą można spotkać też zaskrońca. Dla człowieka jest zupełnie niegroźny. Z drobniejszych gadów liczne są jaszczurki zwinki i padalce, te jednak wolą miejsca suche, nasłonecznione, gdzie w ciepłe dni mogą wygrzewać się na słońcu. Z płazów ogoniastych występują traszka zwyczajna i grzebieniasta, z płazów bezogoniastych ropuchy i liczne gatunki żab. W ciepłe wiosenne wieczory nad rzeką słychać naprawdę głośny koncert. Cały obszar Izbickiego przełomu Wieprza, aż do Krasnegostawu, stanowi korytarz ekologiczny rangi krajowej.

- Sprzęt pływający zapewniła nam mobilna wypożyczalnia kajaków KNUKAM, a po fizycznych zmaganiach uczestnicy spływu relaksowali się przy ognisku zorganizowanym na terenie leśniczówki „Namule”, gdzie wspólnie kibicowaliśmy naszej reprezentacji narodowej w wygranym meczu z Rumunią. Impreza była udana. Pogoda dopisała, frekwencja uczestników również, bowiem w spływie uczestniczyło prawie 25 osób - podsumowuje imprezę szef Stowarzyszenia Marcin Wilkołazki.

Spływ kajakowy

 

Copyright Krasnostawianie 2014